Exercici físic i esport, els aliats d'aquests infants i adolescents per promoure la salut i evitar exclusions no justificades

L’experiència clínica de l’equip mèdic en la valoració cardiològica en l’àmbit esportiu és l’argument per fer, als infants afectats, proves similars a les que es practiquen habitualment als esportistes.

No obstant això, en les què es fan als infants i adolescents amb cardiopatia, el monitoratge continu de l’ECG i el registre de la pressió arterial són paràmetres preferents. La majoria dels que fan exercici físic supervisat sota les recomanacions establertes amb la prova d’esforç, milloren la seva capacitat física i alhora la seva qualitat de vida amb una millor integració en l’àmbit educatiu.

La Fundació ofereix recolzament perquè no hi hagi infants i adolescents als que no arribi l’objectiu bàsic pel qual s’ha creat: La millora de la qualitat de vida mitjançant l’exercici físic més adequat.