CORS UNITS ajuda als infants afectats a normalitzar les seves vides a través del control regular de l'adaptació cardiovascular a l'esforç

Treballem per millorar el coneixement de la resposta cardiovascular a l’esforç en infants i adolescents amb cardiopaties congènites i altres tipus de cardiopaties.

Valorem els efectes de la quimioteràpia sobre el cor en infants que han superat la malaltia oncohematològica.
Revisem, a la llum de dades clíniques precises, els límits d’esforç inicialment recomanats.

Donem recolzament als infants i adolescents, a les seves famílies, als seus pediatres, cardiòlegs i altres especialistes, així com a mestres i preparadors d’educació física i esportiva.