Estan ben establerts els límits de l'activitat en els infants i adolescents afectats de cardiopaties? Recomanació de la prova d'esforç

La prova d’esforç és el procediment clau que porta a terme la Fundació per avaluar la capacitat de rendiment físic amb l’estudi de la funció cardiorespiratòria.

Permet establir de forma periòdica i amb seguretat entre quins límits pot desenvolupar-se l’activitat de l’infant i adolescència, tant el que té antecedents oncohematològics com aquell al qual la quimioteràpia pot haver ocasionat afectació cardíaca o als que tenen antecedents de cardiopatia congènita i han estat operats en els primers anys de vida.

Per això la prova d’esforç amb anàlisi de la funció cardiopulmonar se situa en el centre dels serveis que presta l’equip mèdic.