EQUIP MÈDIC
Dr. Ricard Serra GrimaDirector de Proves d’Esforç i Rehabilitació Cardíaca de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona Ricard Serra “Els infants amb problemes de cor han de tenir les mateixes oportunitats per fer esport que qualsevol altre esportista. La valoració mitjançant la prova d’esforç és el mètode apropiat per aconseguir-ho.”
Dra. Isabel Badell Directora d’Oncologia Pediàtrica de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona Isabael Badell “L’exercici físic és una bona mesura per aconseguir millorar la qualitat de vida d’infants i adolescents, després d’haver estat sotmesos a medicacions amb severs efectes secundaris i a una temporada d’inactivitat no desitjada.”
Fac. Maite Doñate Mèdica Especialista en Medicina de l’Esport Maite Doñate “És molt gratificant quan pots recomanar un exercici adequat a infants i adolescents i tranquil·litzar les famílies, que sempre tenen molts dubtes i preguntes sobre això.”