Aparicions de CORS UNITS als mitjans

Aparicions als mitjans

El Mundo Deportivo
20 de maig de 2012, PDF 0.3MB

TV3: Telenotícies
20 de maig de 2012, WMV 2MB

Diari Ara (Criatures)
11 de juny de 2012, PNG 0.7MB