CORS UNITS aporta llum a l'especialista,
a la família i a l'escola per respondre als canvis
que es van produint en l'adaptació a l'esforç

On són els límits? A través de les proves d’esforç molt sovint s’obté la informació que torna factible ampliar els límits d’activitat física a què són sotmesos els infants i adolescents afectats per cardiopaties.

Els textos que la Fundació anirà oferint en aquesta secció informaran a diferents col·lectius sobre continguts científics actualitzats i descripció de casos.

Articles i Publicacions