Sedentarisme i sobreprotecció: factors de risc per a la salut i el desenvolupament psicomotriu

Sovint es tendeix a crear una bombolla de protecció al voltant de l’infant afectat de cardiopatia que el condueix a hàbits sedentaris, tant en la vida familiar com escolar, amb efectes poc favorables per a la salut integral i el seu desenvolupament socio-afectiu.

El resultat de la prova d’esforç permet establir les recomanacions sobre el tipus d’exercici i la intensitat més adequada en què s’ha de dur a terme, així com contribuir a la presa de decisions mèdiques.